Historisch Genootschap Redichem

Historisch Genootschap Redichem

contact donateur of lid worden
Wie zijn wij:

Het Historisch Genootschap Redichem heeft een website met de naam Oud Renkum.

Voorzitter:
Lies van den Broek, Tamboer 97, 6866 EG Heelsum
Tel. :0317 - 318247, E-mail: liesbroek@live.nl

Secretaris:
 Irma van der Kamp, Schaapsdrift 12, 6871 XB Renkum
Tel.: 0317 - 315505, E-mail: info@oud-renkum.nl

Penningmeester en donateursadminstratie:
Hans Braakhuis, E-mail: hans@hansbraakhuis.nl

Redactie Echo's van zes dorpen:
Lambert van Gils + Irma van de Kamp: info@oud-renkum.nl

Contact met Oud Renkum, mail naar: info@oud-renkum.nl
Bezoekadres:

Belangstelling voor het Historisch Genootschap Redichem / Oud Renkum, of een vraag? Kom gewoon op een maandagavond langs. U bent welkom.

We zijn bijna elke maandagavond vanaf 19:30 uur bijeen in het clubgebouw van de IJsvereniging Vooruit, op de hoek van Onder de Bomen, Nieuweweg, Beukenlaan en Kortenburg. Ingang aan de Kortenburg. We zijn er van 19:30 tot 21:30 uur. Uitzonderingen: de dagen dat er geschaatst wordt en de zomer- en kerstvakantie.

GPS: Gebruik als postcode 6871 CK huisnummer 1. En kijk daar dan naar de overkant van de weg.

IJsverenining Vooruit Renkum
hier zijn onze bijeenkomsten

Oud Renkum
Lid worden. Donateurs en leden.

Donateurs ondersteunen onze werkzaamheden en krijgen het blad 'Echo's van Oud Renkum" vier keer per jaar.

Leden zijn actieve donateurs, en komen in principe (of zomogelijk) elke maandagavond (behoudens zomer- en kerst-vakantie) bijeen in het clubgebouw van de Renkumse IJsbaanverening. Leden en donateurs kunnen alle activiteiten gratis bezoeken. Zie hiervoor het nieuws op de homepage.

Vanaf 17 september 2023 wordt u voor 10 euro (exclusief eventuele porto €10) lid of donateur voor het jaar 2024. U krijgt dan de vierde Echo's in 2023 gratis.
Is uw adres niet in n van de zes Renkumse dorpen, Ede, Bennekom, Wageningen of Heteren dan sturen we de Echo’s per post. Dat kost € 10,- aan porto per jaar extra.

Voor donaties en toezending van "Echo’s van Oud Renkum” zorgt u (bijv. via info@oud-renkum.nl) dat wij uw adres kennen voor de bezorging en maakt u de bijdrage van minimaal €10,- (excl. porto €10) over op bankrekening nr: NL21 ABNA 0483 8939 94 ten name van het Genealogisch Historisch Genootschap Redichem onder vermelding van "Echo’s (+ jaartal)".

Als uw betaling van een rekening komt met een andere naam zorg dan dat wij kunnen zien dat het voor u is.

Zorg ook dat wij uw e-mailadres kennen voor uitnodigingen, berichten tussendoor enz.

Het magazine Echo's van Oud Renkum verschijnt 4x per jaar.

Prijs losse Echo's: €3,50.
Als vereniging informeren we de leden via de mail voor activiteiten die we niet in de "Echo's van Oud Renkum" hebben kunnen publiceren. Wilt u geen gebruik meer maken van deze service, dan kunt u een mailtje sturen naar info@oud-renkum.nl. U wordt dan verwijderd uit het email-adressenbestand.

Als vereniging hebben we een privacyprotocol dat u hier kunt in zien.

Echo van zes dorpen
Belangstelling voor Oud Renkum, of een vraag, kom gewoon op een maandagavond langs. U bent welkom.

We komen bijna elke maandagavond vanaf 19:30 uur bijeen in het clubgebouw van IJsvereninging Vooruit, op de hoek van Onder de Bomen, Nieuweweg, Beukenlaan en Kortenburg. Ingang aan de Kortenburg. We zijn er van 19:30 tot 21:30 uur. Uitzonderingen: de dagen dat er geschaatst wordt en de zomer- en kerstvakantie.

GPS: Gebruik als postcode 6871 CK huisnummer 1. En kijk daar dan naar de overkant van de weg.
IJsvereniging Vooruit Renkum
HGR Renkum
Opname gemaakt tijdens een goed bezochte bijeenkomst in november 2015.
Ere-leden:
Johan van Galen (1921-1992) cursusleider genealogie van de Atak en initiatiefnemer van het Genealogisch en Historisch Genootschap Redichem;
Henk W. Heufkens (1930-1996),
Cees Burgsteijn (1929-2002) en
Fien Bos.ontwerp + beheer website: Hans Braakhuis